Liturgia2022-01-26, Środa, Rok C, II, Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Mk 4, 1-20
2 Tm 1, 1-8
Tt 1, 1-5
Ps 96, 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3)
Łk 4, 18
Mk 4, 1-20
2022-01-27, Czwartek, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy
2 Sm 7, 18-19. 24-29
Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32b)
Ps 119 (118), 105
Mk 4, 21-25
2022-01-28, Piątek, Rok C, II, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11 (R.: por. 3a)
Por. Mt 11, 25
Mk 4, 26-34

Papieski tweet
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Włodowice, siedziba: Włodowice, Krakowska 1.