PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
WE WŁODOWICACH

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Grupy parafialne

Dołącz do nas

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Aktualności z Diecezji Częstochowskiej

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Szopka Bożonarodzeniowa 2023/2024

Modlitwa do Świętego Bartłomieja

Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, Święty Bartłomieju, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze.  Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. 

Błądzących prowadź do kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie - wytrwanie.  Święty Bartłomieju, weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą.  Módl się do Boga za chorych i cierpiących w naszej parafii. Uproś patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.  Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.
Amen.

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Włodowice, siedziba: Włodowice, Krakowska 1.