PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
WE WŁODOWICACH

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Stanisław Śpiewak

20.03.2021

-

20.03.2021

Piotr Jędruszek

14.04.2021

-

14.04.2021

Jerzy Dydak

16.03.2020

-

16.03.2020

Tadeusz Struski

03.10.2021

-

03.10.2021

Aleksander Skała

24.11.2021

-

24.11.2021

Artur Śpiewak

31.08.2021

-

31.08.2021

Sławek Świderski

18.12.2021

-

18.12.2021

Władysław Haładus

23.12.2021

-

23.12.2021

Józef Haładus

27.12.2021

-

27.12.2021

Tadeusz Broda

20.04.2022

-

20.04.2022

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Śpiewak Stanisław

20.03.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.03.2021

Status:
Pochowany:

Jędruszek Piotr

14.04.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

14.04.2021

Status:
Pochowany:

Dydak Jerzy

16.03.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

16.03.2020

Status:
Pochowany:

Struski Tadeusz

03.10.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

03.10.2021

Status:
Pochowany:

Skała Aleksander

24.11.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

24.11.2021

Status:
Pochowany:

Śpiewak Artur

31.08.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

31.08.2021

Status:
Pochowany:

Świderski Sławek

18.12.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.12.2021

Status:
Pochowany:

Haładus Władysław

23.12.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

23.12.2021

Status:
Pochowany:

Haładus Józef

27.12.2021

Data urodzenia:

Data śmierci:

27.12.2021

Status:
Pochowany:

Broda Tadeusz

20.04.2022

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.04.2022

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Włodowice, siedziba: Włodowice, Krakowska 1.